1.3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

a) Uygun, hakkaniyetli ve yasalara uygun politikaları bulunduğunu, (Uygulamalarla desteklenmiş politika, Oda/Borsa İç Yönergesi)

b) Profesyonel, kalifiye ve yetenekli kişiler istihdam edildiğini, (Tanımlanmış işe alma yöntemi, Oda/Borsa İç Yönergesi, görev tanımları, yetkinlikleri vb.,oryantasyon uygulaması)

c) Personel görüşlerinin farkındadır ve gerekmesi halinde harekete geçmektedir. (Personel geri bildirimleri,değerlendirme yöntemi ve iyileştirmeler)

d) Personelle etkin ve düzenli bir iletişim bulunmaktadır. (Personelle düzenli iletişim yöntem ve kanıtları)

e) Personelin görevini etkin biçimde yapılabilmesini temin etmek amacıyla uygun ve güncel eğitim ve gelişim imkânlarına sahiptir. (Personel eğitim ve gelişim uygulamaları)

f) Hedefler ve amaçlar çalışma planıyla açıkça bağlantılıdır. (Yıllık iş planı,birim hedefleri)

g) Üyelere hizmet verme üzerinde olumlu etki yapması için eğitim ve gelişim faaliyetleri değerlendirilmektedir. (Üye ile iletişimi geliştirmeye yönelik davranışsal gelişim eğitimleri ve etkinlik değerlendirmesi)

h) Kendi performanslarını benzer oda/borsalarla kıyaslayarak çalışanlarını değerlendirmekte ve gerekmesi halinde uygun biçimde tedbirler almaktadır. (Raporlar)

ı) Etkin bir performans ölçüm ve geliştirme sunan Performans Yönetim Sistemi bulunmaktadır. (Tanımlanmış bir performans değerlendirme yöntemi,Performans değerlendirme çıktıları,çıktılara ilişkin aksiyonlar)