1.4.İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİM

a) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kapsamlı yıllık çalışma planını, (Stratejik plandan üretilmiş yıllık iş planı)

b) Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını,

c) Çalışma hedeflerinin Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak ölçülmekte ve gözden geçirilmekte olduğunu, (Performans izleme kayıtları,Akreditasyon İzleme Komitesi kayıtları,en son yapılan güçlü/zayıf yönler,fırsatlar ve tehditler(SWOT) analizi)

d) Stratejik öncelikler geliştirmek ve uygulamak için uygun kaynaklarının olduğunu,(Kaynak Planlama süreçleri, bütçe kayıtları)

e) Düzenli araştırma ve diğer yetkin yöntemler kullanılarak personel/üye geri bildirimlerinin alınmakta olduğunu ve sonuçlara göre eylem yapmak suretiyle söz konusu geri bildirimlerin takip edildiğini,(üyeden elde edilen geri bildirim sonuçları nasıl kullanılıyor,iş planını etkiliyor mu)

f) İş hedeflerine ulaşmak için hizmetlerin kapsam, derinlik ve yönetimine karar verilmesine yönelik açık stratejilerinin varlığını, (Stratejik hedeflere ulaşılmasını sağlayacak açıkça tanımlanmış stratejiler ve faaliyetler)

g) Üyelere yıllık rapor sunulduğunu ortaya koyabilmelidir. (yıllık iş planı ile uyumlu olan yıllık faaliyet raporu)