1.6.BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJ

a) Kapsamlı yönetim bilgileri ve raporları hazırlanması dâhil tüm kilit ofis fonksiyonlarını yerine getiren bilgi, İletişim sistemleri ve yazılımlarının olduğunu, (Amaca uygun donanım ve yazılım)

b) Üyelere ait detayları, faaliyet geçmişlerini ve ilişkilerini içeren sağlam bir raporlama fonksiyonuna sahip güncel “Üye Yönetim Sistemi”nin var olduğunu, (Üye Yönetim Sistemi)

c) İnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahip olduğunu, (Fonksiyonel web sitesi)

d) Risk değerlendirmeyi de içeren Bilgi ve İletişim Teknolojileri planı, yedekleme ve acil durum planı mevcut olduğunu, (Yedekleme ve acil durum planı ve tatbikat çıktıları, Risk Değerlendirme)

e) Yerinde güncelleme ve gözden geçirme mekanizmalarıyla birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri politikaları, prosedürleri ve protokolleri mevcut olduğunu, (Bilgi ve İletişim Teknolojisi Planları, Politikaları ve Prosedürleri, bakım yenileme planları, program kullanım yeterlilikleri ve sorumlulukları)

f) Bu konuda yetkin ve eğitimli personelinin olduğunu, ortaya koyabilmelidir. (Eğitim Kayıtları, Görev Tanımları ve Yetkinlikler)