1.7.ÜYE İLİŞKİLERİ

a) Üyeleriyle başarılı ilişkiler kurduğunu, (Toplantı ve etkinlikler,katılımı arttırıcı faaliyetler)

b) İlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımladığını,

c) Üyelerin oda/borsayla irtibat kurmak suretiyle,kendi alanlarındaki iş destek hizmetleri yelpazesine tam erişim sağlayabildiğini, (Üyelerin geri bildirimleri ile uyumlu iş destek hizmetleri)

d) Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini açıklayan amaç ve hedeflerin belirlendiğini, (Geri Bildirimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi)

e) Üye ihtiyaçlarının düzenli ve sürekli olarak gözden geçirildiğini,(beklenti anketleri, öneriler)

f) Üye bilgilerinin planlı bir şekilde gözden geçirilerek güncelliğinin sağlandığını, (Güncelleme yöntemleri)

g) Uygulanabildiğinde üyelere herhangi bir hizmet verilmesinin ardından takip yaptığını, (Üye referansları ve başarı hikâyeleri, Üye memnuniyet ve hizmet kullanım seviyelerini gözden geçirme ve izleme mekanizması)

h) Üye şikâyetlerinin her zaman takip edildiğini ve uygun biçimde çözüme kavuşturulduğunu, (Şikayet Yönetim Sistemi)

ı) Sürekli ilerleme sayesinde oda/borsanın deneyimlerden ders çıkardığını ve sonuç olarak hizmetlerini geliştirdiğini ortaya koyabilme yeteneğinin olduğunu göstermelidir.(Üye Geri Beslemeleri ile uyumlu faaliyetler)