1.8.KALİTE

a) Hizmet sunumunu destekleyici öncelikleri tanımlayabildiğini, (Akreditasyon sistemini destekleyen Oda/Borsa ölçeğine uygun/uyumlu süreç ve dokümantasyon yapısı)

b) Kaliteyi destekleyici yönetim yapısını, (Yönetim Kurulunun kalite sürecine katılımı)

c) İş performans ve etki değerlendirmesi yaptığını, (Yapılan iç/dış denetim-geliştirme ziyareti,kayıtları ve bunlara ait değerlendirme kayıtları,diğer oda/borsalarla kıyaslama, süreç izleme ve ölçme kayıtları)

d) Performans sonuçlarından elde edilen bilgileri oda/borsa performansını geliştirmek için kullandığını ortaya koyabilmelidir. (Düzeltici faaliyet kayıtları ve iyileştirme faaliyetleri)