2.1.İLETİŞİM AĞI

a) İletişim ağı hizmetlerinden faydalanmayla ilgili bilgileri analiz edebildiğini, (üyelerin aldığı hizmetlerin izlenebilirliği ve analizi,üye anketleri )

b) Uluslararası ticaret, kaynak tedariki, ortak girişim ve politika oluşturma gibi üyelerin ihtiyaçlarını yansıtan ve tanımlı ihtiyaçları karşılama bakımından etkinlik değerlendirmesi yapılan faaliyetleri desteklemeye yönelik iletişim ağı faaliyetleri yıllık programını, (İletişim ağını geliştirmeye yönelik etkinlik takvimi )

c) Tüm oda/borsa faaliyetleri düşünülerek üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tatmin seviyelerini tanımlayan düzenli üye anketini, (Üye anketleri ve anket sonucundaki gelişimsel değişikler )

d) İş topluluğunun yararına olan ürün ve hizmetler portföyünü, (Ekonomik araştırmalar,bölgesel ve yerel raporlar, istatistikler)

e) İyi uygulamaları bölgesel ve ulusal oda/borsa iletişim ağı gruplarında paylaştığını ortaya koyabilmelidir. (İyi uygulamaları paylaştığına dair kanıtlar)