2.2.POLİTİKA VE TEMSİL

a) Üyelerinin öncelikli konularını düzenli olarak tanımlamaya ve bunları karar alıcılara ve paydaşlara iletmeye yönelik bir prosesi olduğunu, (Tanımlanmış görüş oluşturma yöntemi)

b) Politika konularını koordine etmek için atanmış ve yeterli deneyime sahip personeli olduğunu,

c) Ortak çözüm gruplarına katılımı teşvik ederek üyelerin ilgi ve uzmanlık alanlarını tanımlamaya yönelik bir prosesi olduğunu, ( Ortak çözüm grupları, politika forumları ve meslek komitelerine dair detaylar)

d) En yüksek geri bildirimi almak için; sektörel ilgi grupları oluşturduğunu, forumlar ve anketler yaptığını; üyeleri ile birlikte TOBB’un ulusal/bölgesel anketlerine ve istişarelerine aktif katılımını,

e) Ulusal profil ve medya faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik çalışmaları için TOBB’dan gelen taleplere anında cevap verebildiğini,(TOBB'un öncülük etmek istediği lobi faaliyetlerinde geri bildirim örnekleri)

f) Üyelere kilit karar alıcılar ve etki sahipleriyle yüz yüze görüşme ve tanımlı öncelikli konuları müzakere etme fırsatı verdiğini, (Üyelerin görüşlerini almak ve üyelerle ve karar alıcılarla politika konularında iletişim kurmak üzere web tabanlı teknolojilerin kullanımı, Politikacı ve yetkililerle yapılan iletişim ve ilişkilere dair kanıtlar, Politika ve temsil faaliyetlerine üyelerin katılımını izlemeye yönelik yöntemler )

g) Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organı olduğunu, (Lobi faaliyetlerinin başarı ve etkilerini ölçmeye ve gözden geçirmeye yönelik bir değerlendirme sistemi )

h) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kilit karar alıcılar ve paydaşlar için tanımlanmış ve uygun iletişim/etkileme stratejisi geliştirdiğini, (Politikacı ve yetkililerle yapılan iletişim ve ilişkilere dair kanıtlar)

ı) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikacılar ve üst düzey memurlar ve yetkililerle doğrudan ilişkiler ve düzenli iletişimi olduğunu, (Uluslararası kurumlarla olan iş ilişkilerinin güçlendirilmesi, Politikacı ve yetkililerle yapılan iletişim ve ilişkilere dair kanıtlar)

i) Üyeler adına konuların takibini yaptığını, (Lobi faaliyetlerinin başarı ve etkilerini ölçmeye ve gözden geçirmeye yönelik bir değerlendirme sistemi )

j) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde üyelerin görüş ve isteklerini medyada temsil ettiğini, (Gazete kupürü örnekleri ve yazılı ve görsel medyada görünme hacimleri)

k) Politika kararlarını bildirmek ve lobicilik ve temsil faaliyetini güçlendirmek için araştırma yaptığını ve delil topladığını, (Araştırma programı ve sonuçları)

l) Üyelerin seslerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik bölgesel ve ulusal yapılar oluşturmak üzere diğer oda ve borsalarla işbirliği içinde olduğunu ortaya koyabilmelidir. (TOBB’un yerel ve bölgesel faaliyetlerine katılım, Ortak çözüm grupları, politika forumları ve dair detaylar, Diğer oda/borsalarla ve katma değer sağlayan diğer organlarla ortak lobi çalışmaları)