2.3.BİLGİ, DANIŞMANLIK VE DEST

a) Üyelerin bilgi ihtiyaçlarının tanımlandığını ve çeşitli faaliyetlerle desteklendiğini, (Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgilerin tanımlanması, bu taleplerin karşılanmasına yönelik danışmanlık,proje yazılım desteği,raporlama gibi faaliyetler)

b) Yaygın iç ve dış bilgi kaynakları yelpazesine erişim sağladığını, (Abonelikler, linkler)

c) Yerel ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme yardımları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduğunu, (Ekonomik istatistikler, araştırma raporları,teşviklerle ilgili bilgilendirme)

d) Nitelikli bilgi ve iş destek çözümleri sunmayı destekleyen Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısının olduğunu, (Nitelikli bilgiye ulaşım kolaylığı sağlayan bir altyapı)

e) Bilgi destek ağının sunduğu hizmetlerdeki değişiklerden ilgili personeli haberdar ettiğini, (Dış kaynaklı dokümanların takibi ve kurum içi bilgi paylaşımı)