2.4.İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM

a) İş geliştirme eğitimi ve geliştirme ihtiyaç ve talebini öğrenmek için daha geniş iş çevrelerinde ve üyeler arasında düzenli anketler yaptığını, (Üye ihtiyaç analizleri,iş çevresi beklenti anketleri)

b) Hizmet sunumundaki boşlukların dolayısıyla da fırsatların tanımlanabilmesi için piyasa analizleri olduğunu, (Piyasa analizi sonuçları)

c) İş planı hedeflerini karşılayacak şekilde kapsamlı faaliyet planını, (Üyelere yönelik oluşturulmuş faaliyet/eğitim/iletişim programı)

d) İş geliştirme amaçlı verilen eğitimlerin etkinlik analizleri yapılarak sonuçlarının değerlendirildiğini, (Eğitim Değerlendirme anket sonuçları)

e) Temsilcilerin ve katılımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve konuya uygun kaliteli bir öğrenme ortamı olduğunu, (Eğitim imkânları)

f) Eğitim ve geliştirme hizmetleri proseslerini ve tanımlı etkin biçimde yönetilmesini sağlamak için yeterli yönetim kaynağı bulunduğunu, ortaya koyabilmelidir. (Personel / Hizmet sağlayıcı geliştirme planları)