2.5.ULUSLARARASI TİCARET

a) Ulusal, bölgesel ve uluslararası Ticaret faaliyetlerine aktif katılım ve küresel ticaret hakkında geniş bilgiyi, (Dış Pazar ziyaretleri ve faaliyet raporları)

b) Üyelerinin uluslararası ticaret gerekliliklerini iyi biçimde tanımlayan ve istikrarlı biçimde bunlara cevap veren prosesleri, (Anket raporları,Dış- İç piyasa talep ve ihtiyaçları)

c) Yerel, bölgesel ve ulusal ihracat teşvikleri konusunda geniş bilgiyi, (İhracat teşviklerine yönelik eğitim programları,bilgilendirme ve seminerler)

d) Yerel ihracatçıları ve ihracat potansiyeli bulunanları tanıdığını, (Mevcut ve potansiyel ihracatçı listesi)

e) Uluslararası piyasalar ve odalar/borsalar ile bağlantıları,

f) Yeni piyasa potansiyellerinin değerlendirildiğini, ihracat olanaklarının teşhis edildiğini, ihracat planları ve piyasaya giriş stratejilerinin oluşturulduğunu, (Üyelere Türkiye’de ve yurtdışında potansiyel işbirliği yapabilecek ortaklarının tanıtımı, Dış Pazar ziyaretleri ve faaliyet raporları)

g)Ticaret ve yatırım imkânlarını tanımlayabildiğini ve tavsiye edebildiğini, (Üyelere Türkiye’de ve yurtdışında potansiyel işbirliği yapabilecek ortaklarının tanıtımı, Piyasa analizi)

h) Piyasaya özel ticaret bilgileriyle destek verdiğini, (il/ilçenin ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler)

ı) Yerel iş âlemine doküman ve sertifikasyon hizmeti sunma yetkisini, (uluslararası ticaret belgeleri)

i) Nitelikli uluslararası piyasa araştırma raporları sunduğunu, (sektörel ve ülke potansiyeli raporları)

j) Dış Ticaret geliştirme aktiviteleri programına katılımını, (Dış Pazar ziyaretleri ve faaliyet raporları)

k) Sektörler, ülkeler, ekonomiler hakkında uzman bilgisini, (ihtiyaç olduğu hallerde Dış ticaret uzmanı)

l) Uzmanların ve kurumların sunduğu geniş programlara katılımını, (Seminer ve eğitim programları)

m) Üyelerin ihracat potansiyellerini analiz etmede ve yeni piyasaların gelişmesinde yardımcı olmada yetkin deneyimli ve kalifiye uluslararası ticaret ekibinin olduğunu ortaya koyabilmelidir.