GÜMÜŞHANE'NİN İHRACAT POTANSİYELİ MASAYA YATIRILACAK

05 TEMMUZ 2021


Gümüşhane Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hasan Ayaydın tarafından düzenlenecek seminerde, 'Gümüşhane İlinin ihracat potansiyelinin geliştirilmesi: Fırsatlar ve tehditler' ele alınacak.

Gümüşhane Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Gümüşhane Üniversitesi destekleriyle yürütülen ve seminer programı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Ayaydın; 'ÜNİVERSİTE İŞ DÜNYASI ÖĞRENCİ BULUŞMALARI' temalı seminer programı kapsamında 7 Temmuz 2021 saat 14:00?da ?Gümüşhane İlinin ihracat potansiyelinin geliştirilmesi: Fırsatlar ve tehditler'  konulu bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu seminerde Gümüşhane ilimizin ihracat potansiyelin geliştirilmesi amacıyla Kamu ve özel sektör olarak ne gibi çalışmalar yürütebiliriz konusunu ele alırken, yürütülecek çalışmaların planlanması için sektör görüşlerimize yer vereceğiz' dedi.

Düzenlenen bu tür seminerlerin sektör sorunlarının tespit dilmesi ve çözüme kavuşturulması için çok önemli olduğunu belirten Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Başkanımız İsmail Akçay, ''Dünyanın en büyük ekonomilerinin aynı zamanda en çok ihracat yapan ülkeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer ülke ekonomisi olarak hızlı bir şekilde büyümek istiyorsak daha fazla ihracata yönelmemiz gerekiyor. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi ihracata yönelik sürekli bilgilendiriyor ve bu konuda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu hususta üniversitemizin yakın desteğini her zaman hissediyor ve birlikte çeşitli seminerler düzenliyoruz. Akademik danışmanımız Prof. Dr. Hasan Ayaydın tarafından düzenlenen Üniversite İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları konulu seminerde iş dünyamız ile üniversitemizin akademik kadrosunu bir araya getirerek sektör sorunlarımızın tespiti, raporlanması ve çözüme kavuşturulması için ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda önemli bir görevi yerine getiriyor. Kendisine vermiş olduğu değerli katkılar ve çalışmalar için teşekkür ediyor sektör temsilcilerimizi de bu önemli seminerlere katılmaya bekliyorum'' dedi.

'İHRACAT ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLAR'

İhracatın şirketler için önemli faydalar sağladığını belirten, Prof. Dr. Hasan Ayaydın ise

''İhracat, ülkelerin dış ticaret dengelerinin korunmasının yanı sıra, ülke içindeki ekonomik faaliyetlerin canlanması, ekonomik büyümenin artması, istihdam, üretim ve karlılığın artmasını sağlayarak makroekonomik dengelerin iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. İhracat şirketler için de sayısız ekonomik fayda sağlar. İhracat yaparak farklı pazarlara erişim sağlayan şirketler, artan talebi karşılamak üzere üretimlerini artırarak birim maliyetlerini düşürüp karlılık oranlarını yükseltirler. Dış pazarlarda rekabet eden şirketler artan bilgi birikimleriyle yeni teknolojiler ve pazarlama yöntemleri geliştirerek global piyasalarda pazar paylarını artırırken iç ve dış piyasalarda rekabetçi üstünlük elde ederler. Küresel ekonomide söz sahibi ülke konumuna gelebilmek ve bölge olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için teknoloji odaklı yatırım yapan, büyüme potansiyeli olan pestil-köme sektörünün yeni pazarlara açılması önem arz etmektedir.

'FİRMALARIN FİNANSMANA ERİŞİM SORUNLARI ÇÖZÜLDÜKÇE İHRACAT POTANSİYELİ DAHA DA ARTACAKTIR.'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat sıralamasında 2020 yılı sonunda 64. Sırada olan Gümüşhane ili, 2021 yılı Mayıs Ayı itibariyle 60. Sıraya yükselmiştir. Gümüşhane ilinin ihracat tutarı 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle 19,8 milyon dolar iken, 2021 yılı Mayıs ayında 27,3 milyon dolara yükselmiştir. Gümüşhane ilinin maden firmaları ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarının finansmana erişiminin sağlanması ve sorunlarının çözülmesiyle bu potansiyelinin geliştirilebileceğine inanmaktayız.

'KOBİLER TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİ VE EKONOMİNİN CAN DAMARIDIR'

 ' KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin bel kemiği, dinamosu, ekonominin can damarıdır. 'Güçlü KOBİ Güçlü Türkiye' düşüncesinden hareketle bu seminer programları başlattık. KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla; TOBB'un, Ticaret ve sanayi odalarımızın, Gümüşhane sanayi ve teknoloji il müdürlüğü ve Üniversitemizin desteğiyle bir dizi seminer programı başlatıyoruz ve ikincisini ''Gümüşhane İlinin ihracat potansiyelinin geliştirilmesi: Fırsatlar ve tehditler' temasıyla düzenleyeceğiz. Bu seminer programı kapsamında esnafımız ve sanayicimiz, sektör temsilcileri, üniversiteden bilim insanları, ilin ekonomik yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, öğrencilerimizi bir araya getirmeyi de planlıyoruz. Programın Gümüşhane ilimiz esnafına, sanayicisine ve ilgilenenlere faydalı olmasını diliyorum? dedi.

Bu haftaki seminerde Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin ve Türk Eximbank yöneticilerinin de katılımında Gümüşhane ilinde ihracat yapan ya da yapma potansiyeli olan girişimcilerimizin ihracat konusunda yaşadığı sorunlara çözüm önerisi sunma, kolay ihracat, mikro ihracat, sağlanan ihracat desteklerini tanıtma konusu üzerinde durulacaktır. Programda ayrıca soru ve cevap bölümü yer alacaktır.'

SEMİNERE KATILIM LİNKİ:

meet.google.com/mpb-rdpu-tvu


 

Sosyal Medyada Paylaş