TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ HAK.

11 OCAK 2022Birliğimiz, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında Lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada kullanılması, taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesinin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerde bulunarak, söz konusu belgenin alimi hususundaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılmasını talep etmişti.

Birliğimiz TIR Komitesince değerlendirilen ve Bakanlık yetkililerine iletilen talebimiz üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde 30.12.2021 tarihinde yeni bir değişiklik yapılarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretlerle taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki belgesi geçerlilik süresi;

- 10 yı1 ve daha uzun olanlar için %70 indirim,

- 5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,

- 5 yı1 ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacaktır.

İndirim, Karayolu Taşima Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, MI, M2, NI, N2, PI veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri kapsayacak olup, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde ilgili Bakanliğa müracaatta bulunması ve işlemlerini bu siire içerisinde tamamlaması gerekecektir.


 

Sosyal Medyada Paylaş