HIRVATISTAN'DA TICARI MAL VE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA MOTORIN İÇIN ÖDENEN ÖZEL TÜKETIM VERGISININ BIR KISMININ İADE HAKKI

28 KASIM 2022


İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 22.11.2022 tarih ve 80227949 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, T. C. Zagreb Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen, 16 Kasım 2022 tarihinde Hırvatistan Gümrük İdaresi tarafından ÖTV kısmi iadesinden Türk taşımacılarının yararlanıp yararlanamayacağı hususuna ilişkin olarak özetle, Türkiye'deki ticari işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV'nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca geri alabilecekleri aktarılmaktadır.

Yazıda devamla, ÖTV iadesinden yararlanmak için hak sahipleri siciline kayıt yapılması gerektiği, ÖTV'nin iadesi için ilk başvuru yapıldığında, hak lehtarının yetkili gümrük idaresince hak sahipleri siciline kaydedildiği ardından ticari eşya ve yolcu taşımacılığında yakıt olarak kullanılan motorin için ödenen ÖTV'nin bir kısmının iadesi talebi üzerine işlem gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığında ödenen ÖTV'nin bir kısmının iade tutarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği; ayrıca hak sahiplerinin, ÖTV iadesi başvurularını ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere elden teslim etmelerinin veya posta yoluyla göndermelerinin mümkün olduğu iletilmektedir. Konuyla ilgili bilgi notu ekte yer almaktadır.

1- https://carina.gov.hr/featured/excise-duty-refund-for-commercial-transport-of-goods-and-passengers6744/6744

2- Bölgesel Gümrük Ofisi Zagreb (Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb-Hırvatistan Cumhuriyeti)

3- Gümrük Ofisi Vara?din (Ulica bra?e Krajanski 18, 42 000 Vara?din- Hırvatistan Cumhuriyeti)

Üyelerimize duyurulur..

 

Sosyal Medyada Paylaş