İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ

1- İş Makinesi İlk Tescil İşlemleri -Yeni Makine 

- Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

- Fatura (Aslı ve fotokopisi),

- Sıfır İş Makinesi için (iş makinesi yerli üretim ise geçerli bir Yerli Malı Belgesi, araç ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz,

- İş Makinesi sahibine ait ikametgâh Belgesi (Şahıslar için),

- İş Makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

- Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir)

* Teknik belgede bulunması zorunlu olan asgari bilgiler şunlardır:

İş Makinesinin cinsi

Markası

Modeli

Tipi

Net ağırlığı (kg)

Şasi numarası

Motor numarası

Motor gücü (BG/kw)

Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)

Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı

Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)

Uzunluk (cm)

Yükseklik (cm)

Genişlik (cm)

Tekerlek adedi

Lastik tekerlekli veya paletli olup olmadığı

Lastik Adedi veya Palet Ebadı

Ekipmanları

Takribi Değeri (TL)

Diğer Özellikleri

* Ve varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,

* İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz

*Yetkili Satıcılık Belgesi

2- İş Makinesi Noterden Satış Sonucu Tescil İşlemleri

- Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

- Noter satış sözleşmesinin aslı,

- Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,

- Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı,

- Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),

- İş Makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

- Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz