KOMANDIT ŞIRKETLERIN HISSE DEVRI TESCIL İŞLEMLERI

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 asıl 1 fotokopi noterce onaylanan karar
4) Devir senedi veya senetleri
5) Şirkete yeni giren ortakların 1 er adet yerleşim belgesi ve fotokopisi(Gümüşhane dışında ikamet ediyor ise) ve imza beyannameleri, firmaya yeni giren ortağa aynı kararda yetki de veriliyorsa yetkili kişi veya kişilere ait 1 er adet tescil talepnameleri ve fotokopisi (Aynı karar içerisinde yeni ortağa yetki verilmesi durumunda yetki verilen kişinin imzalayacağı 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben görev kabul dilekçesi)