LIMITED ŞIRKETLERIN ANA SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIĞI TESCIL İŞLEMLERI

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) Değişikliği yapılacak anasözleşme maddesinin yeni şeklini gösteren 6 adet asıl imzalı tadil metni
4) Değişikliği yapılacak anasözleşme maddesinin yeni şeklini gösteren 1 noter onaylı karar ve 1 fotokopisi
5) Değişikliği yapılan madde adres ise Taahhütname
6) Değişikliği yapılan madde sermaye ise ;
2 adet önceki sermayenin ödendiğini, arttırılan sermayenin dağıtılmayan karlar, yedekler vb. kalemlerden karşılanması söz konusu ise bu durumu açıklayan mali müşavir raporu
1 asıl, 1 fotokopi mali müşavirin faaliyet belgesi
Not: Raporlar birleştirilebilir ve tek bir rapor halinde düzenlenebilir. Raporun sonuç bölümünde, öz varlık tespit edilmeli ve sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı, yüzde kaç oranında korunduğu ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde var olduğuna dair ibareler eklenmelidir.