KOLLEKTIF ŞIRKETLERIN ANA SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIĞI TESCIL İŞLEMLERI

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 asıl noterce onaylanmış karar ve fotokopisi
4) Değişikliği yapılan madde temsil ve ilzam ise yeni yetkilinin 1 adet tescil talepnameleri, yetki verilen kişi şirket ortakları dışından ise 1 yerleşim yeri belgesi (Gümüşhane ili dışında ikamet ediyor ise) ve 1 adet tescil talepnamesi ve fotokopileri
5 ) Değişikliği yapılan madde adres ise Taahhütname