KOMANDIT ŞIRKETLERIN ANA SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIĞI TESCIL İŞLEMLERI

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 noterce onaylanmış karar ve fotokopisi
4) Değişikliği yapılan madde temsil ve ilzam ise yeni yetkilinin 1 adet tescil talepnamesi, yetki verilen kişi şirket ortakları dışından ise 1 yerleşim yeri belgesi (Gümüşhane ili dışında ikamet ediyor ise) 1 adet tescil talepnamesi ve 1’er adet fotokopileri
5) Değişikliği yapılan madde adres ise Taahhütname