ANONIM ŞIRKETLERIN OLAĞAN GENEL KURUL TESCIL İŞLEMLERI

1)1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 Adet (Noter Tastikli) asıl 1 fotokopi ve 1 adet ıslak imzalı genel kurul toplantı tutanağı
4) Seçim yapılmış ise; 1 Noter onaylı ve 1 fotokopi şeklinde nasıl kullanılacağını gösteren temsil ve ilzam yetkisi kararı
5) Yetki verilen kişiler önceki yıllardan farklı ise yetkililerin 1 er adet yerleşim yeri belgesi (Gümüşhane ili dışında ikamet ediyor ise) ve tescil talepnamesi ve fotokopileri
6) 1 adet gündem kararı (Komiserli genel kurullarda fotokopisi yeterli iken komiser bulunmayan genel kurullarda noterden 1 asıl olarak verilmelidir)
7) 2 asıl hazirun listesi
8) 1 asıl, 1 fotokopi komiser görevlendirme yazısı
9) 2 asıl yönetim kurulu raporu
10) 2 asıl denetim kurulu raporu
11) 1 asıl, 1 fotokopi bilanço
12) 1 asıl, 1 fotokopi gelir tablosu