ANONIM ŞIRKETLERIN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCIL İŞLEMLERI

1) 1adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 Adet Noter tastikli, 1 fotokopi ve 1 ıslak imzalı genel kurul toplantı tutanağı
4) Seçim yapılmış ise; 1 asıl 1 fotokopi yetkinin nasıl kullanılacağını gösteren temsil ve ilzam yetkisi kararı
5) Yetki verilen kişiler önceki yıllardan farklı ise yetkililerin 1 er adet yerleşim yeri belgesi (Gümüşhane ili dışında ikamet ediyor ise) ve tescil talepnamesi ve bunların 1’er fotokopileri
6) 2 adet gündem kararı (komiserli genel kurullarda 2 adet fotokopisi yeterli iken komisersiz genel kurullarda 1 adet noter onaylı ve 1 adet fotokopi olmalı)
7) 2 asıl hazirun listesi
8) 1 asıl, 1 fotokopi komiser görevlendirme yazısı