KOOPERATIFLERIN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCIL İŞLEMLERI

1) 1adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet (Noter Tastikli) asıl, 1 fotokopi genel kurul toplantı tutanağı
3) Seçim yapılmış ise; 1 asıl yetkinin nasıl kullanılacağını gösteren temsil ve ilzam yetkisi kararı
4) Yetki verilen kişiler önceki yıllardan farklı ise yetkililerin 1 er adet yerleşim yeri belgesi (Gümüşhane ili dışında ikamet ediyor ise) ve tescil talepnamesi ve fotokopileri
5) 1 adet gündem kararı (komiserli ise fotokopi, komisersiz ise 1 noter onaylı)
6) 1 asıl hazirun listesi
7) 1 asıl komiser görevlendirme yazısı