ANONIM ŞIRKETLERIN KURULUŞ TESCIL İŞLEMLERI

Şirket Kuruluşları için Ana Sözleşme MERSİS üzerinden sisteme girilir, bu işlem sonucunda sistemin verdiği talep numarasıyla Ticaret Sicil Müdürlüğüne baş vurulur.

Sözleşme maddeleri incelenerek ünvanı oluşturulan ana sözleşmenin ünvan taraması yapılır. Kuruluş onayı verilen sözleşmeler MERSİS üzerinden noterin ekranına düşer. Ticaret Sicil Müdürlüğünce onaylanmış anasözleşmelerin bir ay içerisinde tescil işleminin yapılması gerekir. Anasözleşme onayları ve tescil talepnameleri onayı müdürlüğümüzce yapılabilir.

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe

2) Metni daha önceden incelenerek onay verilen 4 adet anasözleşme

3) 1 adet Taahhütname

4) 1 adet Oda kayıt beyannamesi

5) Şirket kurucu ortaklarına ait(dışardan atanan müdür ya da vekaleten işlem yapan kişiler var ise o kişilerin de) 1’er tescil talepnameleri ve eğer Gümüşhane dışında ikamet edenler var ise bu kişilerin 1’er adet yerleşim yeri belgeleri, ayrıca kişiler yabancı uyruklu ise bu kişilere ait birer yeminli tercüman tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve noter tarafından onaylanmış pasaportları ve bu evrakların 1’er adet fotokopileri

6) Sermayenin 1/4’ünün herhangi bir bankada kuruluşun tescilinden önce bloke altına alındığına dair banka mektubu

7) 1 Adet vesikalık fotoğraf