ANONIM ŞIRKETLERIN KAYIT SILME TESCIL İŞLEMLERI

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 asıl genel kurul tutanağı 1 fotokopisi ve 1 ıslak imzalısı
4) 1 ıslak imzalı 1 fotokopisi (şirketin tüm ortakları imzalamalı) sıfır bilanço
5) 1 gündem kararı (komiserli ise fotokopi, komisersiz ise noter onaylı
6) 2 asıl hazirun cetveli
7) 1 asıl, 1 fotokopi bakanlık temsilci görevlendirme yazısı
8) 2 asıl tasfiye kurulu raporu